Cenník

Individuálne poradenstvo 60 minút – 50 euro
Individuálne poradenstvo 90 minút – 70 euro

Párové poradenstvo 60 minút – 60 euro
Párové poradenstvo 90 minút – 80 euro

Rodinné poradenstvo 60 minút – 60 euro
Rodinné poradenstvo 90 minút – 80 euro