Jana a Martin – stupňujúce sa konflikty

Jana (37) a Martin (40) prišli na párovú terapiu po 10 rokoch manželstva. Majú dcéru a syna vo veku 6 a 3 roky. To čo potrebujú riešiť sú konflikty kvôli práci a dôvera vo vzťahu. Martin je veľmi často pracovne odcestovaný, niekedy aj polovicu z mesiaca. Jane nedávno zomrela najmladšia sestra na onkologické ochorenie čo u nej spustilo depresiu. Vzájomné konflikty prerastali do postupného vzďaľovania sa a v súčasnosti už spolu nežijú, uvádzajú že už k sebe necítia lásku, nevedia čo cítia a či má ešte zmysel zostať spolu. Obaja prejavili ochotu pracovať na sebe a pozrieť sa na to čím prispelik súčasnej kríze.

Z Janinej analýzy vyplynulo napríklad aj nasledovné: „Potrebujem mať veci pod kontrolou. Ak nemám kontrolu, stane sa niečo zlé, aj mne, aj mojim blízkym. Ľuďom sa nedá veriť, nepostarajú sa o moje potreby. Preto sa musím spoľahnúť iba na seba a urobiť tak sama. Potrebujem aby ľudia videli veci tak ako ja, keby sa riadili mojimi pravidlami, tak by bolo všetko v poriadku. Jana je najstaršie dieťa z troch sestier. Vzťah rodičov opisuje ako verný ale bez vášne, nikdy nevidela rodičov riešiť konflikt, ani sa hádať, ani si prejavovať pozitívne emócie, prejavy lásky a uznania. Vo vzťahu Jana nerozumie emocionálnym prejavom a má problémy porozumieť manželovi ak veci nevidí tak ako ona, ak sa neriadi jej pravidlami. Vtedy to nemá pod kontrolou a spúšťa sa strach že sa stane niečo zlé. A začína si presadzovať svoje.

Martin má mladšieho brata. Často s ním v detstve mával konflikty lebo bol sebecký. Seba charakterizuje ako svedomitého a zodpovedného. Vzťah rodičov bol plný lásky, mali k sebe blízko. Z Martinovej analýzy ďalej vyplynulo: „Potrebujem byť súčasťou, byť zapojený. Nemám rád keď som mimo a vystrčený, keď ma vynechávajú. Pre Martina je najhoršie keď niekto zistí, že nedokáže splniť veci ktoré sľúbil. Má perfekcionistické tendencie, zapája sa, ale iba do bodu keď podáva výkon podľa vlastných neprimerane vysokých nárokov. Potom je neustále preťažený a musí veci vypúšťať, čo ho privedie do ťažkostí keď druhého sklame alebo sa cíti ako neschopný.

Spoločne sme prešli podrobnú analýzu ich osobností a povedali sme si jej dopad na ich vzťah. Spolupracujú dobre ak je nízke napätie. Jana túži po kontrole a Martin po tom byť zapojený. Keď Jana cíti, že je Martin pozorný k jej potrebám a vo všetkom súhlasí s jej plánmi, vtedy je spokojná. Martin túži po pozornosti a pocite že patrí k Jane. Ťažko pracuje aby ho vnímala ako dobrého a aby jej vo všetkom vyšiel v ústrety a naplnil jej potreby. Keď je však jeho obraz u Jany akokoľvek negatívny, spúšťa sa mu presvedčenie že zlyhal. Keď je Jana nervózna a panovačná, skrýva pred ňou svoje podráždenie. To môže fungovať krátko, ale keď cíti že je na neho nahnevaná, stáva sa Martin veľmi mrzutý, podráždený a ustráchaný, a snaží sa napraviť a zamaskovať svoje nedostatky. Jana to vníma tak že chce mať vždy pravdu, z čoho je nervózna a spúšťa sa u nej strach že nemá kontrolu lebo jej názor nie je prijímaný. Začína si presadzovať kontrolu alebo od Martina uniká a prestáva s ním komunikovať. Takisto Martin môže unikať, v tomto prípade do práce. V práci má Martin pozornosť a ocenenie ktorú potrebuje, no stráca rodinu. V rodine sa cíti neschopný a nezaangažovaný. Jana na neho nalieha, chce to mať pod kontrolou, čo uňho spôsobuje výbuchy hnevu a následný pocit viny a strachu že bude odmietnutý. Alebo s ním Jana nekomunikuje, čo v ňom znova spôsobí veľké napätie a neistotu. V tomto mieste Martin buď urobí všetko čo Jana chce aby ho vzala na milosť, alebo opúšťa nahnevanú a nespokojnú ženu.

Obom potom pomôžem pozrieť sa na ich konflikty cez podrobné analýzy ich osobností, chybné vnímanie toho druhého ktoré vyplýva zo vzorcov z pôvodných rodín. Tu je potrebné aby si obaja hĺbkovo cez EMDR terapiu spracovali zranenia svojho „vnútorného dieťaťa“, to znamená u Martina najmä strach zo zlyhania, a u Jany strach priblížiť sa k mužovi, otvoriť sa a prijať aj iné názory a negatívne pocity.

Po podrobnej analýze osobností prichádza spracovanie zranení, prípadne tráum. Postupne pri práci s pármi som zisťovala, že ak sa páry dostanú do krízy, tak je za tým vždy nejaké hlboké zranenie, trauma ktorá vzťah postupne podmýva ako spodná voda. Pokiaľ som chcela párom naozaj pomôcť, potrebovala som sa dovzdelať v psychotraumatológii, aby sme tie chybné vzorce a presvedčenia mohli hĺbkovo spracovať a potom reagovať bez emocionálneho náboja z minulosti. Nadobudnutá sebaúcta prinesie zmenu vzťahovej dynamiky. Jana si spracovala svoj strach a bola tak schopná spolupracovať s manželom a prijať aj jeho potreby ktoré boli odlišné od tých jej. Takisto sme spracovali depresiu zo straty sestry. Martin si potreboval spracovať svoj strach zo zlyhania, z toho že ho Jana opustí ak nebude dokonalý. Bol tak schopný prijať jej požiadavku a diskutovať o nej. Vzťah sa im tak prehĺbil, bol kvalitnejší a láskyplnejší.