Zuzana a Karol – Obojstranná nevera

Pár prišiel na terapiu kvôli obojstrannej nevere vo vzťahu. Karol dal návštevu odborníka Zuzane ako podmienku na zotrvanie vo vzťahu. Zuzana má 41 rokov, pracuje v banke, je bezdetná, deti nikdy nechcela. Opakovane Karola podviedla s jedným mužom. Karol má 45 rokov, podniká, má 15 ročného syna z predchádzajúceho manželstva. Karolova reč tela hovorí o silnej úzkosti a strachu, počuť to aj v jeho hlase. Mal opakované aféry s inými ženami. Pár sa drží za ruku, je medzi nimi láska. Kvôli stupňujúcim sa konfliktom pár žije oddelene. Na prvej párovej konzultácii som si všimla ich komunikáciu. Zuzana povedala že potrebuje iný tón hlasu, Karol to poprel a začal ju mentorovať. V tomto mieste som ich zastavila a poskytla im spätnú väzbu. Karol sa začal obhajovať a Zuzana sa stiahla s tým že má pravdu, že Karol je ten dobrý, ona je tá zlá. Tu som vyslovila prvú hypotézu. Zuzana sa po vyslovení svojich potrieb (ak ich vôbec vyslovila) stiahla a začala sa obviňovať, Karol ju mentoroval, to znamená hovoril jej ako by sa mala cítiť, čo má prežívať a ako sa má správať. Keď som sa Zuzany opýtala na jej pocity, po dlhom váhaní povedala že sa cíti pod tlakom, má potrebu z toho
uniknúť. A rozplakala sa. Unikala tak že sa stiahla a súhlasila s Karolom, no vo vnútri sa cítila menejcenne. V súčasnosti bol pre ňu tlak neúnosný, uviedla že „potrebujem byť sama aby som sa mohla nadýchnuť.“ Pre oboch to bolo niečo nové, nevedeli o tom.

Pár už sám zvládol „krízový manažment“, začali sa rozprávať, obaja chcú vo vzťahu zostať a zistiť kvôli čomu sa im opakujú nevery, čo je potrebné zmeniť. Dohodli sme sa na analýzach osobností a ich prepojenie vo vzťahu.


Petra má o 5 rokov staršiu sestru ktorá je veľmi úspešná lekárka. Pre Zuzana bola Petra vzorom, mala vždy výborný prospech, vysoký intelekt, medicínu vyštudovala s červeným diplomom, je veľmi sčítaná. Nikdy nemala vzťah s mužom, žije sama, je bezdetná. Má problémy s trávením, je výbušná.


Matka, 70 rokov, stredná škola, pracovala ako laborantka. Pred dvadsiatimi rokmi jej bolo diagnostikované onkologické ochorenie krčka maternice, následne aj štítnej žľazy. Klientka si zo vzťahu s matkou pamätá iba neustále bitky, vidí ju ako stojí nad ňou v kuchyni a bije ju. Nemá s ňou žiadny vzťah. Takisto je tu aj transgeneračná trauma. Stará mama cez mamu bola takisto dominantná, zo Zuzaninho popisu sa dá predpokladať že išlo aj o závažné duševné ochorenie. Stará mama bola dominantná, Zuzaninu mamu neustále ponižovala. Matkin brat bol matkou uprednostňovaný.

Otec, 70 rokov, stredná škola elektrotechnická, stal sa riaditeľom veľkého podniku. Klientka ho popisuje ako dominantného, despotického, nedostupného. Staršia sestra s ním mala konfliktný vzťah, Zuzana sa stiahla, uvádza že s ním nemala žiadny vzťah.

Z uvedeného vyplýva že pre Zuzanu je blízky vzťah ohrozujúci, ani jeden rodič nebol bezpečný. Zuzanin obranný mechanizmus bol v odpojení, ako uvádza, ani s otcom, ani s matkou nemala „žiadny vzťah“. To je ten najvážnejší stav keď sa dieťa musí odpojiť od rodičov a akýchkoľvek emócií. Vo vnútri obviní seba a snaží sa to prežiť. V tomto prípade je pre ňu najbezpečnejšie stiahnuť sa a trpieť vo vnútri. Zároveň každé dieťa potrebuje byť v bezpečí, prijímané a milované a zároveň
jedinečné. Pre Zuzanu je to vtedy keď je ticho, vyhne sa konfliktu a vyhovie. Keď sa pozrieme na to aké bolo ich prvé párové sedenie, začína jej správanie dávať zmysel.

Z ďalšej analýzy Zuzaninej osobnosti vyplynulo (ide o čiastkovú analýzu orientovanú najmä na správanie vo vzťahu s mužom):

To čo je pre Zuzanu najhoršie a čomu sa bude vo vzťahu vyhýbať (tzv. Raný varovný systém ktorý nám hovorí „tomuto sa vyhni, toto nikdy nedopusť aby sa ti stalo!“):

– Ja mám rozhodnúť, vedieť čo cítim
– Ja hovorím o svojich pocitoch, potrebách, obavách
– Ja sa mám aktívne priblížiť k mužovi, to znamená hovoriť a prejaviť čo cítim, či už pozitívne alebo negatívne
– Ja som nemožná, ja za nič nestojím
– Ja som sama, odmietnutá

Takže tomuto sa Zuzana potrebuje vo vzťahu za každú cenu vyhnúť, aby sa dostala do tzv. Fiktívneho bezpečia, to znamená do pocitu bezpečia a toho najlepšieho čo môže vo vzťahu zažiť.
A tým sú očakávania od partnera:


– Buď aktívny, veselý
– Dokáž a prejav mi svoj záujem
– Preber zodpovednosť za moje pocity voči tebe
– Postaraj sa o moje bezpečie, aj emocionálne
– Buď pri mne keď som neistá, vyrieš to za mňa
– Rozhodni za mňa čo je pre mňa dobré
– Zabezpeč a postaraj sa o moje príjemné pocity
– Preber zodpovednosť aj za to keď ťa zraním

A akým spôsob sa Zuzana dostáva z toho najhoršieho čo jej hovorí jej Raný varovný systém do svojho Fiktívneho bezpečia?

Správanie vo vzťahu navonok:

– Ja som pasívna
– Ja nič neurobím sama
– Ja nedám najavo svoje pocity, potláčam ich
– Ja sa prispôsobím tomu čo chce partner
– Ja zraním partnera a prenesiem za to naňho zodpovednosť
– Muža zraním tak že od neho unikám, vtedy to mám pod kontrolou. (Ide o otvorený účet voči mužom, je to nespracovaný hnev na otca, na jeho zraňovanie)
– Vyhoviem mužovi aj keď sama túžim po niečom inom
– Ak cítim pochybnosti vo vzťahu a niečo ma trápi tak to nepoviem ale zraním ho tak že uniknem k inému mužovi ktorý za mňa rozhodne a naplní tak moje očakávania.

Z uvedeného čiastkového rozboru Zuzaninej osobnosti vyplýva, že je potrebná aj EMDR terapia nakoľko sú zranenia od rodičov veľmi hlboké a Zuzana tak nie je schopná bezpečne fungovať v partnerskom vzťahu. Cíti strach z odmietnutia a zranenia ak by sa prejavila, od muža očakáva to čo nedostala v rodine od otca – že sa o ňu postará, vyrieši jej problémy. Zároveň je tam aj tzv. otvorený účet voči mužom, hnevy na otca. Za to že bola zraňovaná a odmietaná. Pri partnerovi cíti strach, vyhýba sa mu tak že vyhovie a pocit nátlaku rieši unikaním k iným mužom.


Karol je rozvedený, syn je v striedavej starostlivosti. Po ukončení strednej strojárskej školy cítil že chce mať svoj biznis. Postupne sa jeho podnikanie rozširovalo a v súčasnosti vlastní veľkú firmu v oblasti stavebného priemyslu. Má mladšiu sestru s ktorou prerušil všetky kontakty nakoľko sa prestala zaujímať o svoju dcéru a odišla pracovať do zahraničia. Sestrina dcéra vyrastá s Karolom, jej otec sa o ňu takisto nezaujíma. Sestru charakterizuje ako konfliktnú a útočnú.


Karol pôsobí veľmi sympaticky a kultivovane, z jeho reči tela, hlasu aj pohľadu cítiť strach. Karol sa v detstve dlhodobo pomočoval čo je častý symptóm u detí ktoré vyrastali v násilí.

Karolov otec Jozef zomrel vo veku 35 rokov na následky alkoholizmu. Bol to veľmi násilný alkoholik. Karol uvádza že po jeho smrti sa všetkým uľavilo. Fyzicky útočil na matku aj naňho. Otec bol násilný už v Karolovom prenatálnom vývine, to znamená že strach a úzkosť tvoria základ Karolovej osobnosti. Matka bola z násilia v depresii a nevedela ich ochrániť. Po otcovej smrti prebral Karol veľmi skoro rolu živiteľa a toho ktorý je zodpovedný. Emócie sú spájané s ohrozením, ženský princíp je o slabej žene ktorú treba zachrániť, postarať sa o ňu.

To čo je pre Karola najhoršie a čomu sa bude vo vzťahu vyhýbať (tzv. Raný varovný systém ktorý nám hovorí „tomuto sa vyhni, toto nikdy nedopusť aby sa ti stalo!“):
– Ja som pasívny
– Ja neviem čo môžem očakávať ak neviem aká si, čo cítiš
– Ja som zneistený ak niečo nezapadá do môjho hodnotenia ženy
– Ja som neistý a zranený

Takže tomuto sa Karol potrebuje vo vzťahu za každú cenu vyhnúť, aby sa dostal do tzv. Fiktívneho bezpečia, to znamená do pocitu bezpečia a toho najlepšieho čo môže vo vzťahu zažiť.

A tým sú očakávania od partnerky:
– Musíš sa pri mne cítiť dobre a bezpečne, ja za to preberám zodpovednosť
– Ja rozhodujem, ty sa prispôsobíš
– Nechaj sa viesť
– Príjmy moje riešenie tvojich problémov
– Prejav mi záujem (pozitívny)
– Príjmy moje závery o tebe, aj o tvojich pocitoch, správaní
– Buď na mňa odkázaná, pasívna
– Príjmy moju záchranu
– Nemaj vlastné pocity (tie ma ohrozujú)
– Nechaj ma kontrolovať tvoje pocity aby som ich mal pod kontrolou


Z uvedeného čiastkového rozboru Karolovej osobnosti vyplýva že je potrebná aj EMDR terapia nakoľko sú zranenia od rodičov veľmi hlboké a Karolove strachy z otca je potrebné hĺbkovo spracovať. Potrebuje mať pod kontrolou aj pocity ženy aby sa cítil v bezpečí, v rodine boli emócie spájané buď s násilím alebo s depresiou u matky, jeho ženský princíp je o slabej a depresívnej žene
o ktorú sa treba postarať, treba ju zachraňovať a mať jej emócie a správanie pod kontrolou. Tak fungoval v detstve. Zuzana aj Karol do seba „zapadajú“. Zuzanine podvedomé očakávania sú o mužovi ktorý sa o ňu postará, rozhodne za ňu, rozhodne aj o jej pocitoch a správaní. Braňo potrebuje partnerku ktorá bude pasívna, nechá sa viesť a bude rozhodovať za ňu. To je ich tzv. Tichý kontrakt. Vyberáme si partnera ktorý naplní potreby a očakávania nášho vnútorného dieťaťa. Postupne sa však Zuzana cítila viac a viac pod tlakom a unikala zo vzťahu nezrelým spôsobom – neverami. Karol sa cítil viac a viac zneistený a snažil sa Zuzanu kontrolovať. A Zuzana o to viac unikala.

S oboma sme prešli ich rozbory. Zuzana si spracovala svoje strachy a začala otvorene hovoriť o tom čo cíti a čo potrebuje, začala samostatne konať ale už nie únikovo ale v smere spolupráce. Karol si takisto potreboval spracovať svoj strach z otca a presvedčenie že on je zodpovedný za to ako sa žena cíti, že musí za ňu rozhodnúť. Tak to mal pri mame, dávalo mu to pocit bezpečia. Karol prestal cítiť strach a napätie keď mala Zuzana vlastný pocit a spôsob riešenia a stratil tak potrebu kontrolovať ju a rozhodovať za ňu. Pár sa zblížil a už nemali potrebu riešiť si svoje zranenia neverami.