O MNe

Absolvovala som štúdium psychológie na Univerzite Komenského, neskôr obhájila titul PhD. v odbore Pedagogická psychológia. Absolvovala som dlhodobý výcvik v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve, ako aj v iných prístupoch. Pracovala som ako odborný asistent na katedre psychológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Neskôr som pracovala ako poradenský psycholog v Centre poradensko-psychologických služeb pre jednotlivca, pár a rodinu v Bratislave, následne ako metodik na Odbore poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, rodiny a sociálnych vecí, zároveň som sa venovala poradenskej práci s jednotlivcami, pármi a rodinami. Od roku 2008 vediem súkromnú Manželskú a predmanželskú poradňu v Bratislave.
V roku 2016 som absolvovala štúdium psychotraumatológie a EMDR terapie na Univerzite v Leicestri. Zúčastňujem sa domácich aj zahraničných odborných podujatí a stáží. Vzdelávam odborníkov v párovej terapii. Venujem sa najmä práci s pármi a psychotraumatológii prostredníctvom EMDR terapie.