MANŽELSKÁ A PREDMANŽELSKÁ PORADŇA
Mgr. Zuzana Hradileková, PhD.

Laurinská 12
811 01 Bratislava
Email: zuzana.hradilekova@centrum.sk
Mobil: 0902 081 822

Počas práce s klientmi mám vypnuté zvonenie a stane sa, že sa mi potom nepodarí odpovedať na každý zmeškaný hovor. Poprosím Vás o kontaktovanie najmä cez email, prípadne sms, whatsapp. Ozvem sa naspäť aj keď to niekedy môže chvíľu trvať.

Ak by ste na dohodnutý termín nemohli prísť, je potrebné rezerváciu zrušiť do 24 hodín vopred. Ten čas potrebujem na možnosť ponúknuť Váš termín náhradníkom, prípadne si preorganizovať deň. Pri kratšom zrušení termínu tak neviem urobiť a preto klient hradí kratšie zrušenie termínu ako 24 hodín v plnej cene za službu.

Ďakujem za pochopenie.